Koja je procedura jamstvenog servisa?

U slučaju kvara proizvoda za vrijeme trajanja jamstvenog roka, molimo vas da pošaljete proizvod u ovlašteni servis ili da kvar prijavite na [email protected] 

Za reklamaciju potrebno je račun i jamstveni list, koji trebate i skeniran poslati na [email protected]

 

322 korisnika 193 je bio korisno

Ostala pitanja kategorije