OBAVIJEST O RASKIDU RADA EXTREME DIGITAL ZRT. I PROMJENA VODITELJA PODATAKA

Dragi kupče,

S učinkom od 1. travnja 2024. bit će dovršen proces spajanja proteklih godina, kao rezultat kojeg je Extreme Digital Zrt . ( sjedalo : H- 1097 Budimpešta, Könyves Kálmán krt . 34. (LIBERTY Irodaház ), "ED Zrt .") će se ukinuti spajanjem u Extreme Digital-eMAG Kft . ( sjedalo : H- 1097 Budimpešta, Könyves Kálmán krt . 34. (LIBERTY Irodaház ), "eMAG") i eMAG, kao pravna osoba preuzimatelj, postat će pravni sljednik ED Zrt . sukladno §§ 12-16 Zakona CLXXVI iz 2013. o reorganizaciji, spajanju i razdvajanju pravnih osoba ("Zakon o pretvorbi"). Stoga, otkrivanje i prijenos Vaših podataka od ED Zrt . prema eMAG-u je zakonska obveza ED Zrt . i eMAG će vaše osobne podatke dobiti od ED Zrt .

ED Zrt . i eMAG zasebno su imenovali službenike za zaštitu podataka , koje možete kontaktirati na sljedeće kontakt podatke, uzimajući u obzir navedene datume:

Sukladno gore navedenom, prava i obveze proizašle iz ugovora s kupcima sklopljenih prije datuma raskida spajanjem, a odnose se na domaću prodaju, prenijet će se na eMAG, uključujući jamstvo i jamstvene zahtjeve. Možete kontaktirati eMAG korisničku službu izravno na adresu e-pošte [email protected] za sva pitanja vezana uz kupnju, bilo da se radi o jamstvu, zahtjevima za kopiju računa ili bilo čemu drugom što vam je važno u vezi s vašom narudžbom.

Obavještavamo vas da će od 1. travnja 2024. eMAG, kao pravni sljednik, biti neovisni voditelj obrade podataka u smislu članka 4. stavka 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeće o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka io slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ ("GDPR") u odnosu na obradu osobnih podataka koju je proveo prethodnik ED Zrt . od datuma spajanja. eMAG postaje voditelj obrade na dan kada ED Zrt . će se spojiti u eMAG.

Privole za izravni marketing dane ED Zrt . prije pripajanja će se temeljem sukcesije prenijeti na sljednika eMAG, tako da će eMAG nakon pripajanja moći kontaktirati kupce u reklamne svrhe na temelju suglasnosti dane predniku ED Zrt . . Svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku, a ako ne želite primati izravne marketinške poruke od eMAG-a, javite nam se tako da nas kontaktirate. Povlačenje vaše privole ne utječe na zakonitost prethodnih radnji obrade podataka.

U slučaju promjene identiteta voditelja obrade, datoteke s osobnim podacima u neriješenim predmetima bit će prenesene zajedno s primopredajnim zapisnikom. U zapisniku o primopredaji potanko se navode primljeni odnosno predani dokumenti.

Nakon prestanka rada ED Zrt . , eMAG će, kao pravni sljednik, nastaviti obrađivati određene osobne podatke o Vama u svrhu poštivanja zakonskih obveza. To će uključivati:

  • Osobni podaci koji se obrađuju u svrhu upravljanja jamstvom čuvat će se tijekom roka zastare građanskopravnih potraživanja, odnosno pet godina.
  • Osobni podaci koji se obrađuju za ispunjavanje računovodstvenih obveza čuvaju se 8 godina nakon završetka financijske godine u skladu s člankom 169. Zakona C iz 2000. o računovodstvu. Osobni podaci koji se obrađuju za ispunjenje fakturiranja i poreznih obveza obrađuju se u skladu s člankom 78. stavkom 3. Zakona CL iz 2017. o pravilima oporezivanja i člankom 179. Zakona CXXVII iz 2007. o porezu na dodanu vrijednost do kraja 5. godine nakon izdavanje fakture.
  • U slučaju pritužbe u vezi sa zaštitom potrošača, osobni podaci obrađeni za ispunjavanje obveza zaštite potrošača čuvat će se 3 godine u skladu s člankom 17/A (7) Zakona CLV iz 1997. o zaštiti potrošača.
  • Ukoliko je pokrenut službeni ili sudski postupak u vezi s pravnim odnosom između potrošača i ED Zrt . , osobni podaci će se nastaviti obrađivati za vrijeme trajanja takvih postupaka do njihovog konačnog okončanja .
  • Ako imate korisnički račun registriran kod ED Zrt ., tada će vaš račun biti prebačen u eMAG i eMAG će nastaviti obrađivati vaše povezane osobne podatke, kao što su vaše korisničko ime, lozinka, postavke profila, vaučeri, kreditne/debitne kartice, kontakt i pojedinosti o fakturiranju, jamstvu i uslugama, ocjenama, postavkama biltena i povijesti kupovine kako bi se ispunili eMAG-ovi Uvjeti korištenja [https://www.emag.hu/help/altalanos-felhasznalasi-feltetelek/] kao ugovor.

U sklopu ED Zrt . i naši zaposlenici eMAG-a mogu imati pristup vašim osobnim podacima na temelju "treba znati". eMAG također može angažirati druge osobe i treće strane kao obrađivače podataka kako bi nam pružili usluge, a sudovi, državna tijela ili druga tijela mogu od nas zahtijevati da im otkrijemo vaše podatke.

Imate pravo pristupiti, ispraviti ili izbrisati svoje podatke, kao i, u određenim prilikama, prigovoriti korištenju vaših podataka, uz ostala prava, te imate pravo na prenosivost podataka.

PRAVO NA PRIGOVOR

Imate pravo usprotiviti se obradi vaših osobnih podataka iz bilo kojeg razloga koji se odnosi na vašu situaciju i u tom slučaju možda nećemo moći obraditi vaše osobne podatke. Ako imate pravo na prigovor i ostvarivanje tog prava je opravdano, vaši osobni podaci o kojima se radi neće se dalje obrađivati u svrhu prigovora.

Ako imate bilo kakvih pitanja o zaštiti podataka ili želite ostvariti svoja prava ispitanika nakon spajanja, to možete učiniti pomoću podataka za kontakt u nastavku, uzimajući u obzir navedene datume:

  • do 31. ožujka 2024., slanjem e-maila na [email protected] ili pisma na poštansku adresu ED Zrt ;
  • od 1. travnja 2024., slanjem e-pošte na [email protected] ili pisma na poštansku adresu eMAG-a.

Možete podnijeti žalbu Mađarskoj nacionalnoj upravi za zaštitu podataka i slobodu informacija ( Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; sjedište: H-1055 Budimpešta, Falk Miksa u. 9-11.; web stranica: www.naih.hu; telefon: +36-1-391-1400; adresa e-pošte: [email protected]; fax: +36 1 391 1410) ili kod nadzornog tijela države članice EU u kojoj se nalazi vaše prebivalište, mjesto rada ili mjesto navodnog prekršaja.

Za više informacija o aktivnostima obrade podataka eMAG-a, pogledajte eMAG-ovu Obavijest o privatnosti dostupnu na https://www.emag.hu/help/szemelyi-adatok-vedelme/