NEWSLETTER

Pravila privatnosti uz newsletter

 

1. VODITELJ OBRADE

 

Prilikom kupnje na web stranici www.edigital.hr pružate osobne podatke koje obrađujemo na osnovu zakona br. CXII. iz 2011. godine o pravu na informacijsko samoodređenje i o slobodi informiranja (u daljnjem tekstu: „Infotv.“), Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „GDPR“), zakona br. CVIII. iz 2001. godine o uslugama elektroničke trgovine i o pojedinim pitanjima vezanih za usluge informacijskog društva (u daljnjem tekstu: „Eker. tv.“), zakona br. XLVIII. iz 2008. godine o temeljnim uvjetima i pojedinim ograničenjima poslovnih reklamnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: „GRT.“), zakona C. iz 2000. godine o računovodstvu (u daljnjem tekstu:„Számv. tv.“), zakona br. CXXVII iz 2007. godine o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: ÁFA tv.“), kao i zakona br. V. Zakonika o građanskom pravu iz 2013. godine (u daljnjem tekstu: „Ptk.“), zakona CLV. iz 1997. godine o zaštiti potrošača („Fgy. tv.“) i zakona CLIX. iz 2012. godine o poštanskim uslugama (u daljnjem tekstu: „Postatv.“). Sukladno gore navedenim pravnim odredbama informiramo Vas o detaljima obrade vaših osobnih podataka, kao i o vašim pravima povodom obrade podataka.


Voditelj obrade podataka određuje opseg, svrhu i period obrade podataka za upis na newsletter, te ostale relevantne uvjete upravljanja podacima za svrhe navedene u točki 4.

 

2. PRUŽANJE PODATAKA JE DOBROVOLJNO

 

Niste obvezni dati svoje osobne podatke, ali u nedostatku podataka nećemo moći obvještavati te o našim proizvodima, uslugama, prijedlozima.

 

3. PRAVNA OSNOVA OBRADE PODATAKA

 

pristanak na osnovu Info. tv. članak 5. (1) točke a) i GRT članak 6. stavka (1).

 

4. KRUG PODATA ZA OBRADU, SVRHA I PERIOD OBRADE PODATAKA

 

Voditelj obrade procjenjuje podatke i navike kupaca i drugih klijenata u svrhu slanja personaliziranih prijedloga i reklama svojim klijentima i drugim zainteresiranim osobama na njihove kontaktne adrese kao i na svojoj web stranici i web stranici svojih paretnera.

 

PODACI ZA OBRADU

Za upis na newsletter bez registracije: ime, e-mailadresa

 

Za upis na newsletter sa registracijom:

Osnovni podaci:

obvezna: e-mail adresa, broj telefona

neobvezni: korisničko ime, pol, datum rođenja

Adresa(e) za račun:

obvezni: (prezime, ime, broj telefona, država, poštanski broj, mjesto, ulica, kućni broj)

neobvezan: poreski broj

Adresa(e) za isporuku:

obvezni: ime, broj telefona, adresa (država, poštanski broj, mjesto, ulica, kućni broj)

neobvezna: e-mail adresa

Nadalje, sustav Voditelja obrade pohranjuje podatke i u svrhu djelatnosti iz oblasti direkt marketinga, upisa i ispisa, slanja poruka, uručenja poruka i analitičke podatke (npr. datum događaja, IP adresa računara, razlog nemogućnosti uručenja).

 

SVRHA OBRADE PODATAKA

Svrha upisa podataka je između ostalog dostavljanje reklama godpodarskog sadržaja i slanje poruka na e-mail adrese poslovnog i marketinškog sadržaja (npr. newsletter i eDM) u vezi naših proizvoda i usluga.

 

PERIOD OBRADE PODATAKA

U slučaju upisa na newsletter obrada podataka se obavlja dok predmetna osoba ne povuče svoju suglasnost. Pruženi doprinos može se bilo kada povući na e-mail adresi [email protected], ili klikom na link u newsletteru.

 

5. OSOBE KOJIMA SU OSOBNI PODACI DOSTUPNI

 

osobni podaci su dostupni suradnicima Voditelja obrade koji su zaduženi za marketing kao i izvršiteljima obrade koji su navedeni u informativnom materijalu, u svrhu obavljanja svojih zadataka. Tako naprimjer administratori sustava Voditelja obrade i u informativnom materijalu navedene druge osobe koje imaju zadatak u obradi podataka i u toj svrhi je neophodnodno da budu upoznati s podacima.

 

6. PRIJENOS PODATAKA

 

Prilikom kupnje na web stranici www.edigital.hr pružate osobne podatke koje obrađujemo na osnovu zakona br. CXII. iz 2011. godine o pravu na informacijsko samoodređenje i o slobodi informiranja (u daljnjem tekstu: „Infotv.“), Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „GDPR“), zakona br. CVIII. iz 2001. godine o uslugama elektroničke trgovine i o pojedinim pitanjima vezanih za usluge informacijskog društva (u daljnjem tekstu: „Eker. tv.“), zakona br. XLVIII. iz 2008. godine o temeljnim uvjetima i pojedinim ograničenjima poslovnih reklamnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: „GRT.“), zakona C. iz 2000. godine o računovodstvu (u daljnjem tekstu:„Számv. tv.“), zakona br. CXXVII iz 2007. godine o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: ÁFA tv.“), kao i zakona br. V. Zakonika o građanskom pravu iz 2013. godine (u daljnjem tekstu: „Ptk.“), zakona CLV. iz 1997. godine o zaštiti potrošača („Fgy. tv.“) i zakona CLIX. iz 2012. godine o poštanskim uslugama (u daljnjem tekstu: „Postatv.“). Sukladno gore navedenim pravnim odredbama informiramo Vas o detaljima obrade vaših osobnih podataka, kao i o vašim pravima povodom obrade podataka.

 

7. MJERE ZA SIGURNOST PODATAKA

 

Prilikom kupnje na web stranici www.edigital.hr pružate osobne podatke koje obrađujemo na osnovu zakona br. CXII. iz 2011. godine o pravu na informacijsko samoodređenje i o slobodi informiranja (u daljnjem tekstu: „Infotv.“), Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „GDPR“), zakona br. CVIII. iz 2001. godine o uslugama elektroničke trgovine i o pojedinim pitanjima vezanih za usluge informacijskog društva (u daljnjem tekstu: „Eker. tv.“), zakona br. XLVIII. iz 2008. godine o temeljnim uvjetima i pojedinim ograničenjima poslovnih reklamnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: „GRT.“), zakona C. iz 2000. godine o računovodstvu (u daljnjem tekstu:„Számv. tv.“), zakona br. CXXVII iz 2007. godine o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: ÁFA tv.“), kao i zakona br. V. Zakonika o građanskom pravu iz 2013. godine (u daljnjem tekstu: „Ptk.“), zakona CLV. iz 1997. godine o zaštiti potrošača („Fgy. tv.“) i zakona CLIX. iz 2012. godine o poštanskim uslugama (u daljnjem tekstu: „Postatv.“). Sukladno gore navedenim pravnim odredbama informiramo Vas o detaljima obrade vaših osobnih podataka, kao i o vašim pravima povodom obrade podataka.

 

8. VAŠA PRAVA POVODOM OBRADE PODATAKA

8.1. KONTAKTNI PODACI

Prilikom kupnje na web stranici www.edigital.hr pružate osobne podatke koje obrađujemo na osnovu zakona br. CXII. iz 2011. godine o pravu na informacijsko samoodređenje i o slobodi informiranja (u daljnjem tekstu: „Infotv.“), Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „GDPR“), zakona br. CVIII. iz 2001. godine o uslugama elektroničke trgovine i o pojedinim pitanjima vezanih za usluge informacijskog društva (u daljnjem tekstu: „Eker. tv.“), zakona br. XLVIII. iz 2008. godine o temeljnim uvjetima i pojedinim ograničenjima poslovnih reklamnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: „GRT.“), zakona C. iz 2000. godine o računovodstvu (u daljnjem tekstu:„Számv. tv.“), zakona br. CXXVII iz 2007. godine o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: ÁFA tv.“), kao i zakona br. V. Zakonika o građanskom pravu iz 2013. godine (u daljnjem tekstu: „Ptk.“), zakona CLV. iz 1997. godine o zaštiti potrošača („Fgy. tv.“) i zakona CLIX. iz 2012. godine o poštanskim uslugama (u daljnjem tekstu: „Postatv.“). Sukladno gore navedenim pravnim odredbama informiramo Vas o detaljima obrade vaših osobnih podataka, kao i o vašim pravima povodom obrade podataka.

 

8.2. Vođenje evidencije

Izvješćujemo da sukladno GRT članak 6. stavka (5) o osobnim podacima osoba koje su dale pristanak, vodimo evidenciju i da sukladno članku 8.3. u slučaju zahtjeva za brisanje ili bilo kakvog povlačenja pristanka bez ograničenja i bez obrazloženja, nadalje nećemo slati na e-mail adrese pisma sa reklamnim sadržajem u poslovne svrhe, izuzev informativnih materijala u svrhu informiranja kao klijenta.

 

9. IZVRŠITELJ OBRADE PODATAKA

 

Voditelj obrade u svrhu obavljanja svoje djelatnosti koristi usluge Izvršitelja obrade po uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom. Izvršitelj podataka ne donosi samostalne odluke, ovlašten je djelovati isključivo prema ugovoru sa Voditeljem obrade i po njegovim uputama. Djelatnost Izvršitelja podataka nadzire Voditelj obrade. Izvršitelj obrade može angažirati drugog izvršitelja obrade samo uz prethodni pisani pristanak Voditelja obrade.

 

9.1. Kontaktni podaci Voditelja obrade

Izvršitelj obrade

Kojim osobnim podacima ima pristupa? Na koji način ima pravo koristiti osobni podatak (koju djelatnost obavlja za Voditelja obrade)?

Za koji period može pohraniti podatke?

Emarsys eMarketing System AG (Hans Fischer Str. 10., D-80339 München, e-mail: [email protected]),

Izvedba i operativna obrada marketinške platforme, čija obrada pomaže u personaliziranom dostavljanju prijedloga klijentima.

Povodom ovih zadataka ima pristup slijedećim podacima: ime, email adresa, u nekim slučajevima broj telefona, rođendan, transakcijski podaci.

Ugovor o pružanju usluga na neodređeno vijeme - do prestanka ugovora.

VISION-SOFTWARE Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, d.o.o. (Cg.01-09-673257, sjedište:1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.)

Osiguranje ERP poslovnog informacijskog sustava.

Ima pravo pristupa svim osobnim podacima koje na osnovu ove informacije obrađuje Voditelj obrade. Ima zadatak upravljanja podacima klijenata Voditelja obrade unutar poslovnog informacijskog sustava (ERP).

Ugovor o pružanju usluga na neodređeno vijeme - do prestanka ugovora.

 

10. OSOBNI PODACI DJECE I TREĆIH OSOBA

 

Osobe ispod 16 godina ne smiju dati o sebi osobne podatke, izuzev ako za to dobiju odobrenje od osobe pod čijim su roditeljskin nadzorom. Osoba, koja svoje podatke daje na raspolaganje Voditelju obrade izjavljuje i jamči da će gornje odredbe poštovati, da je poslovno spodobna i da ne podlže ograničenjima povodom davanja podataka.

Ukoliko predmetna osoba povodom bilo kojeg podatka podleže ograničenju i u pravnom smislu nije ovlaštena za samostalno odlučivanje, obvezna je pribaviti pristanak treće osobe (npr. pravni zastupnik, staratelj, druga osoba - naprimjer potrošač u čije ime postupa) ili osigurati drugu pravnu osnovu u svrhu davanja podataka. S tim u vezi predmetna osoba je obvezna procijeniti da li je povodom davanja podataka u konkretnom slučaju potrebno zatražiti suglasnost treće osobe. Po tom pitanju Voditelj podataka nije obvezan da sa predmetnom osobom bude u direktnom kontaktu, za davanje podataka je odgovorna predmetna osoba i Voditelj obrade po tom pitanju nema nikakvu odgovornost. Bez obzira na to, Voditelj obrade u svako doba može kontrolirati da li postoji pravna osnova, utvrđena za obradu osobnih podataka. Ako predmetna osoba postupa u ime treće osobe - naprimjer potrošač - Voditelj obrade ima pravo zatražiti ovlaštenje i/ili pristanak predmetne osobe za obradu podataka povodom konkretnog predmeta.

Upravitelj podataka će nastojati da učini sve što je u njegovoj moći da izbriše sve osobne podatke koje su mu nezakonito stavljeni na raspolaganje. Ako Voditelj podataka sazna da su podaci nezakonito stavljeni na raspolaganje, pobrinut će se da ti osobni podaci ne budu proslijeđeni drugoj osobi i da Voditelj obrade sa svoje strane ne koristi ove podatke. Ako imate saznanje da je djete o sebi ili treća osoba o predmetnoj osobi neovlašteno stavio podatke na raspolaganje Voditelju obrade, molimo da nas odmah obavijestite na kontaktnim adresama iz točke 8.

 

11. MOGUĆNOSTI ZA PRAVNI LIJEK

 

Povodom bilo kakvog pitanja ili primjedbe u vezi obrade podataka možete se obratiti Voditelju podataka na kontaktnim adresama iz ovoga Pravilnika.

Nadalje, pravni lijek ili prigovor mogu se podnijeti Nacionalnom tijelu za obradu podataka i slobodu informiranja.

Ime: Nacionalno tijelo za obradu podataka i slobodu informiranja.

Sjedište: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Poštanska adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Web stranica: www.naih.hu

E-mail: [email protected]

U slučaju povrede svojih prava predmetna osoba može se protiv Voditelja obrade obratiti sudu. Po ovom pitanju sud će postupiti po hitnom postupku. U pitanju da li je u obradi podataka postupano na legitimni način, obvezan je dokazati Voditelj obrade. Rešavanje po sporovima u nadležnosti je suda. Spor - po izboru predmetne osobe - može se pokrenuti i pred sudom mjesta prebivališta ili boravka dotične osobe.

Voditelj obrade će nadoknaditi svu štetu uzrokovanu nezakonitim rukovanjem podacima predmetne osobe ili kršenjem zahtjeva za sigurnost podataka. U slučaju kršenja osobnih prava, predmetna osoba može zahtijevati odštetu (Zakon o građanskom pravu (Ptk. 2:52. §). Voditelj obrade podataka oslobođen je odgovornosti ako je šteta uzrokovana neizbježnim uzrokom izvan opsega obrade podataka. Voditelj podataka neće nadoknaditi štetu i i od njega se ne može zahtijevati odšteta ako se nastala šteta može pripisati namjernom ili grubom nemarnom ponašanju predmetne osobe.