ONLINE KUPOVINA

 

Prilikom kupnje na web stranici www.edigital.hr pružate osobne podatke koje obrađujemo na osnovu zakona br. CXII. iz 2011. godine o pravu na informacijsko samoodređenje i o slobodi informiranja (u daljnjem tekstu: „Infotv.“), Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „GDPR“), zakona br. CVIII. iz 2001. godine o uslugama elektroničke trgovine i o pojedinim pitanjima vezanih za usluge informacijskog društva (u daljnjem tekstu: „Eker. tv.“), zakona br. XLVIII. iz 2008. godine o temeljnim uvjetima i pojedinim ograničenjima poslovnih reklamnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: „GRT.“), zakona C. iz 2000. godine o računovodstvu (u daljnjem tekstu:„Számv. tv.“), zakona br. CXXVII iz 2007. godine o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: ÁFA tv.“), kao i zakona br. V. Zakonika o građanskom pravu iz 2013. godine (u daljnjem tekstu: „Ptk.“), zakona CLV. iz 1997. godine o zaštiti potrošača („Fgy. tv.“) i zakona CLIX. iz 2012. godine o poštanskim uslugama (u daljnjem tekstu: „Postatv.“). Sukladno gore navedenim pravnim odredbama informiramo Vas o detaljima obrade vaših osobnih podataka, kao i o vašim pravima povodom obrade podataka.

 

1. VODITELJ OBRADE PODATAKA

 

Voditelj obrade podataka je: Extreme Digital Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Extreme Digital dioničko društvo zatvorenog tipa) (sjedište: 1033 Budapest, Szentendrei ut 89-95. X. ep., registarski broj: 01-10-045869, telefon: +36-1-452-0090, e-mail: [email protected], internet adresa: www.edigital.hr, u daljnjem tekstu: „Voditelj obrade“)

Voditelj obrade podataka određuje opseg, svrhu i period obrade podataka pruženih u webshopu, te ostale relevantne uvjete upravljanja podacima za svrhe navedene u točki 3-4.

 

2. DOBROVOLJNOST PRUŽANJA PODATAKA

 

Davanje podataka je dobrovoljno. Niste obvezni dati svoje osobne podatke, ali u nedostatku podataka nećete moći kupiti proizvode ili usluge dostupne u webshopu.

 

3. KRUG PODATA ZA OBRADU, SVRHA I PERIOD OBRADE PODATAKA

 

Krug podataka za obradu, svrha i period obrade podataka: Predmetna osoba može obaviti kupnju na web stranici Voditelja obrade samo nakon registracije. Registriranje i prijavljivanje može se obaviti ili putem korisničkog računa na web stranici Voditelja obrade ili putem postojećih registracija na vanjskim pružateljima usluga.

Podaci za obradu

Svrha obrade podataka

Period obrade podataka:

Pravna osnova obrade podataka:

Registracija na web stranici

Osnovni podaci:

obvezni: e-mail adresa, broj telefona, podrazumijevajući jezik prepiske,

neobvezni: korisničko ime, pol, datum rođenja

 

Adresa(e) za račun:

obvezni: (prezime, ime, broj telefona, adresa (država, poštanski broj, mjesto, kućni broj)

neobvezan: poreski broj

 

Adresa(e) za isporuku:

obvezni: (prezime, ime, broj telefona, adresa (država, poštanski broj, mjesto, kućni broj)

neobvezna: e-mail adresa

 

Lozinka kreirana od strane korisnika (pohranjena kodirano)

 • online prodaja,

 • dokumentacija o kupnji i plaćanju, ispunjenju računovodstvenih obveza,

 • identifikacija korisnika kao kupca i kontaktiranje,

 • izvršenje narudžbe proizvoda (odnosno usluge),

 • izdavanje računa, opcije plaćanja,

 • prilikom online plaćanja eliminiranje sumnjivih transakcija

Do izvršenja ugovora, do povlačenja pristanka dotične osobe, u suprotnom, Voditelj podataka će nakon 5 godina, računajući od datuma kupnje brisati podatke, u skladu s Ptk. Građanskim zakonikom. 06:22. §.

 

Ako je Voditelj obrade, u skladu sa Zakonom o računovodstvu dužan čuvati podatke, Voditelj obrade će, bez obzira na pristanak predmetne osobe izbrisati podatke tek nakon 8 godina od prestanka korisničkog računa.

 

Ako ste dali doprinos za obradu podataka, doprinos možete bilo kada povući na e-mail adresi [email protected].

Povodom online kupovine predmetna osoba daje doprinosn na osnovu Info. tv. 5.§ (1) a) točke i GDPR članak 6. stavka (1) točka a).

Osim toga, u slučaju obavljanja kupovine, na osnovu članka 6., stavke (1), točke (b) GDPR, dokumentacija o kupnji i plaćanju, ispunjenje računovodstvenih obveza, kao i izdavanje računa, izvršenje plaćanja podliježe odredbama članka 6. stavka (1) točka c) zakona GDPR, zakona o računovodstvu Számvit. tv. članka 169.§ stavka (2) i zakona o porezu na dodanu vrijednost Áfa tv. članak 169.§.

Za identificiranje i komuniciranje s korisnikom kao klijentom i obavljanja narudžbe proizvoda (odnosno usluge) pitanje doprinosa predmetne osobe određeno je zakonom Info. tv. članak 5. točka (1), GDPR članak 6. stavka (1) točka a) i povodom izvršenja ugovora GDPR članak 6. stavka (1) točka 5).

Prilikom online plaćanja eliminiranje sumnjivih transakcija obavlja se na osnovu GDPR stavka 6. članak (1) točka (f)

Registracija preko Google korisničkog računa

Ako korisnik raspolaže Google korisničkim računom, klikom na gumb Prijava g+ preusmjerit će se na stranicu za dohvat pristupa davatelja usluge treće strane, gdje se možete prijaviti na stranicu Voditelja obrade s podacima koje ste prethodno unijeli (na Googleu). Podaci za lozinku Voditelju obrade su nedostupni, a nisu ni pohranjeni.

 

U slučaju registracije sa Google korisničkim računom Voditelj obrade od podataka preuzima e-mail adresu, datum rođenja i pol korisnika.

 • online prodaja,

 • dokumentacija o kupnji i plaćanju, ispunjenju računovodstvenih obveza,

 • identifikacija korisnika kao kupca i kontaktiranje,

 • izvršenje narudžbe proizvoda (odnosno usluge),

 • izdavanje računa, opcije plaćanja,

 • prilikom online plaćanja eliminiranje sumnjivih transakcija

Do izvršenja ugovora, do povlačenja pristanka dotične osobe, u suprotnom, Voditelj podataka će nakon 5 godina, računajući od datuma kupnje brisati podatke, u skladu s Ptk. Građanskim zakonikom. 06:22. §.

 

Ako je Voditelj obrade, u skladu sa Zakonom o računovodstvu dužan čuvati podatke, Voditelj obrade će, bez obzira na pristanak predmetne osobe izbrisati podatke tek nakon 8 godina od prestanka korisničkog računa.

 

Pruženi doprinos se može u svako doba povući na e-mail adresi [email protected].

Prilikom online kupovine predmetna osoba daje doprinos na osnovu Info. tv. članak 5. točka a) i GDPR članak 6. stavka (1) točka a) i u slučaju ispunjenja ugovora sukladno GDPR članak 6. stavka (1) točka b).

 

U slučaju kupovine, dokumentacija o kupnji i plaćanju, ispunjenje računovodstvenih obveza, kao i izdavanje računa, izvršenje plaćanja podliježe odredbama članka 6. stavka (1) točka c) zakona GDPR, zakona o računovodstvu Számvit. tv. članka 169.§ stavka (2) i zakona o porezu na dodanu vrijednost Áfa tv. članak 169.§.

 

Za identificiranje i komuniciranje s korisnikom kao klijentom i obavljanja narudžbe proizvoda (odnosno usluge) pitanje doprinosa predmetne osobe određeno je zakonom Info. tv. članak 5. (1) točka (a), GDPR članak 6. stavka (1) točka a) i povodom ispunjenja ugovora GDPR članak 6. stavka (1) točka b).

 

Prilikom online plaćanja eliminiranje sumnjivih transakcija obavlja se na osnovu GDPR stavka 6. članak (1) točka (f).

Registracija preko Facebook korisničkog računa

Ako raspolažete Facebook korisničkim računom, klikom na gumb Prijava Facebook računom preusmjerit će se na stranicu za dohvat pristupa davatelja usluge treće strane, gdje se možete prijaviti na stranicu Voditelja obrade s podacima koje ste prethodno unijeli (na Facebooku). Podaci za lozinku Voditelju obrade su nedostupni, a nisu ni pohranjeni.

 

Registracija pomoću Facebook računa Voditelj obrade preuzima podatke o korisničkom imenu, e-mail adresi, datuma rođenja, polu.

 • online prodaja,

 • dokumentacija o kupnji i plaćanju, ispunjenju računovodstvenih obveza,

 • identifikacija korisnika kao kupca i kontaktiranje,

 • izvršenje narudžbe proizvoda (odnosno usluge),

 • izdavanje računa, opcije plaćanja,

 • eliminiranje sumnjivih transakcija prilikom online plaćanja.

Do ispunjenja ugovora, do povlačenja privole dotične osobe, u suprotnom, Voditelj podataka će nakon 5 godina, računajući od datuma kupnje brisati podatke, u skladu s Ptk. Građanskim zakonikom. 06:22. §.

 

Ako je Voditelj obrade, u skladu sa Zakonom o računovodstvu dužan čuvati podatke, Voditelj obrade će, bez obzira na pristanak predmetne osobe izbrisati podatke tek nakon 8 godina od prestanka korisničkog računa.

 

Pruženi doprinos se bilo kada može povući na e-mail adresi [email protected].

Prilikom online kupovine predmetna osoba daje doprinos na osnovu Info. tv. članak 5. točka a) i GDPR članak 6. stavka (1) točka a) i u slučaju ispunjenja ugovora sukladno GDPR članak 6. stavka (1) točka b).

 

Dokumentacija o kupnji i plaćanju, ispunjenje računovodstvenih obveza, kao i izdavanje računa, izvršenje plaćanja podliježe odredbama članka 6. stavka (1) točka c) GDPR, zakona o računovodstvu Számvit. tv. članka 169.§ stavka (2) i zakona o porezu na dodanu vrijednost Áfa tv. članak 169.§.

 

Za identificiranje i komuniciranje s korisnikom kao klijentom i ispunjenje narudžbe proizvoda (odnosno usluge) pitanje doprinosa predmetne osobe određeno je zakonom Info. tv. članak 5. (1) točka (a), GDPR članak 6. stavka (1) točka a) i povodom ispunjenja ugovora GDPR članak 6. stavka (1) točka b).

 

Eliminiranje sumnjivih transakcija prilikom online plaćanja obavlja se na osnovu GDPR stavka 6. članak (1) točka (f)

Osobni podaci pruženi službi podrške za komunikaciju putem e-maila, faxa i telefona

E-mail adresa, ime, adresa stanovanja (država, mjesto, poštanski broj, ulica, broj), broj telefona i drugi podaci koji su pruženi službi podrške o korisniku ili o drugoj osobi, s objašnjenjem razloga za posedovanje podataka.

Primitkom predmeta na https://edigital.hr/korisnicka-podrska podaci koji su u vezi s djelatnošću Voditelja obrade moraju se točno dokumentirati, a takodje se dokumnetiraju i telefonski razgovori da se Voditelju obrade stave na raspolaganje pitanja i primjedbe od strane korisnika.

 

Komuniciranje putem e-maila se arhivira, tako se informacije čuvaju u originalnom obliku i u slučaju eventualnih kasnijih pitanja i sporova Voditelj obrade može postupiti po pitanjima iz svoje nadliježnosti.

Do povlačenja privole od strane dotične osobe, u suprotnom, Voditelj podataka će nakon 5 godina, računajući od datuma primitka zahtjeva za brisanje, odnosno računajući od dana telefonskog razgovora, Voditelj obrade će brisati podatke, u skladu s Ptk. Građanskim zakonikom članak 06:22.

 

Ako je Voditelj obrade, u skladu sa Zakonom o računovodstvu dužan čuvati podatke, Voditelj obrade će, bez obzira na pristanak predmetne osobe izbrisati podatke nakon 8 godina od prestanka korisničkog računa.

 

Pruženi doprinos može se bilo kada povući na e-mail adresi [email protected].

Pravna osnova obrade podataka od strane službe podrške je prihvatanje od strane predmetne osobe, zatim pravni propisi Info. tv. članak 5. (1), točka a), GDPR članak 6. stavka (1), točka a), a po pitanju sprovođenja ugovora GDPR članak 6. stavka (1), točka b), za ispunjenje pravne obveze GDPR članak 6. stavka (1), točka c) i zakon Fgy. tv. članak 17/A.

Osobni podaci potrebni prilikom promocija, kampanja i drugih medijskih objava

Prilikom promocija, kampanja i drugih medijskih objava određivanje kruga osobnih podataka se mijenja od slučaja do slučaja, prema utvrđenim uvjetima.

Postupakprilikom promocija, kampanja i drugih medijskih objava.

Period obrade podataka se određuje za svaku promociju posebno i objavljuje se u uvjetima za učešće u promociji.

Pravna osnova za obradu podataka povodom promocija određena je u informaciji o obradi podataka, koja se prilaže uz uvjete za učešće u promociji.

Osobni podaci na Facebook stranici

Komentari i poruke na Facebook stranici Extreme Digital (www.facebook.com/edigital.HR/ stranici)

Potrošači mogu slati komentare i poruke voditelju obrade putem Facebooka. Voditelj obrade ili Izvršilac obrade u ime Voditelja obrade mogu odgovoriti na pitanja i komentare ukoliko je to potrebno. (Facebook se ne smatra službenim forumom za davanje odgovora na potrošačke prigovore.)

Do povlačenja privole od dotične osobe, u suprotnom, Voditelj podataka će nakon 5 godina, računajući od datuma komunikacije brisati podatke, u skladu s Ptk. Građanskim zakonikom članak 06:22.

Privola predmetne osobe na osnovu Info. tv. članak 5. (1) točka a) i GDPR članak 6. stavka (1) točka a).

Obrada podataka povodom nagradnih igara vezanih za kupovine

Podaci koji se obrađuju povodom nagradnih igara vezanih za kupovine:

Ime, email adresa, broj telefona učesnika u igri.

Izvješće potrošaća u slučaju ako je u nagradnoj igri dobio neki predmet kao nagradu.

Period obrade podataka se određuje od slučaja do slučaja, prema uvjetima za učešće u predmetnoj nagradnoj igri, ali najkasnije 45. dan nakon završetka Nagradne igre.

Pruženi doprinos može se bilo kada povući na e-mail adresi [email protected].

za izvješće potrošača dobitnika u nagradnoj igri, kao legitimni interes po pravnom osnovu GDPR članak 6. stavka (1), točka (f)

 

4. IZRADA PROFILA

 

Na osnovu privole predmetne osobe Voditelj obrade izrađuje profil u svrhu slanja personaliziranih prijedloga prema potražnji, zahtjevima i krugu zainteresiranosti potrošača. Prijedloge može dostavljati putem newslettera, e-maila ili objavom na web stranici. „Izrada profila“: je bilo koji oblik automatizirane obrade podataka kada se osobni podaci korisnika (npr. osobne sklonosti, zainteresiranost, zdravstveno stanje, mjesto boravka ili kretanja korisnika) koriste u cilju ocjene osobnih karakteristika ili za dalje prognoze u vezi korisnika.

 

5. OSOBE KOJIMA SU OSOBNI PODACI DOSTUPNI

 

Osobni podaci su dostupni suradnicima Voditelja obrade koji su zaduženi za marketing kao i izvršiteljima obrade koji su navedeni u informativnom materijalu, u svrhu obavljanja svojih zadataka. Tako naprimjer administratori sustava Voditelja obrade i u informativnom materijalu navedene druge osobe koje imaju zadatak u obradi podataka i u toj svrhi je neophodno da budu upoznati s podacima.

Voditelj obrade koristi usluge Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), koji je učesnik sustava zaštite privatnosti (sjedište: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, Google Adwords, a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), zatim Webshop Marketing Kft. d.o.o. (4028 Debrecen, Kassai ut 129., Cg.: 09-09-02401709 [email protected]) Optimonk, Barakc Jam Kft d.o.o. (1138 Budapest, Pannonia u. 85., Cg.: 01-09-177850) RTB House, kao i webanalitičke usluge Criteo GmbH (Unterer Anger 3, 80331 Munchen, Njemačka) Criteo i Scarab Research Korlátolt Felelősségű Társaság d.o.o. (1027 Budapest, Tolgyfa utca 24.). Pretraživanje korisnika na web stranici http://www.edigital.hu bilježi Prefixbox Ltd (22 Vereker Road, London W14 9JS, Engleska). Detaljne informacije o obradi podataka od strane Prefixbox Ltd. možete naći na www.prefixbox.com/TermsOfService.

Webanalitičke usluge takođe koriste cookie u svrhu lakše analize online prostora. Predmetna osoba daje suglasnost da na online prostorima i na povezanim prostorima na kojima treba dati suglasnost za korištenje cookie i informacije u vezi korištenja online prostora dostavljaju se na servere Google Analytics i Google Adwords u Sjedinjene Američke države. Ostali cookie koji se obrađuju i pohranjuju se na serverima unutar Europske unije. Posebnim postupkom na web stranici korisnik daje suglasnost za korištenje svojih podataka u svrhu prikupljanja i obrade na gore navedeni način i svrhe. Gore navedeni pružatelji usluga informacije o korisnicima koriste za procjenu korištenja online prostora od strane korisnika, za razna izvješća o aktivnostima na online prostorima, odnosno za pružanje drugih usluga povodom korištenja internetskog prostora od strane korisnika. Daljnje informacije možete naći u informativnom materijalu o cookie Extreme Digital Kft.

 

6. PRIJENOS PODATAKA

 

6.1. OTP Banka Dioničko društvo

U prodaji proizvoda i pružanja usluga obrada podataka vezanih za plaćanja povodom kupovina preko interneta obavlja se putem bankovne kartice bankovne mreže OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.), u svrhu bezbjednog obavljanja novčane transakcije, bezbjednosti plaćanja i praćenja obavljene transakcije. Potrebni podaci za kupnju: prezime, ime, adresa dostave, adresa za račun, broj telefona, e-mail adresa, podaci za novčanu transakciju.

 

Podaci koji nastaju isporukom dobara i usluga prilikom kupovine putem interneta, u okviru ispunjavanja cilja upravljanja podacima preko mreže prihvatitelja bankovnih kartica Braintree by PayPal (PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg), prosljeđuju se u svrhu financijskog izvršenja transakcije, sigurnosti transakcije i praćenja transakcije. Podaci koji se prosljeđuju su :broj kartice, datum isteka kartice, CVC / CCV kod.

 

6.2. U slučaju isporuke

Podaci za isporuku kao ime, adresa, vrijednost narudžbe, dostavljaju se na slijedeće adrese:

a) Overseas Trade Co. Ltd. d.o.o. Kurirska služba (sjedište: Zastavnice 38a. 10251 Hrvatsi Leskovac [email protected]),

 

6.3. Vaši podaci, izuzev gore navedenih službi, ne prijenose se trećim osobama

Dostava podataka trećim osobama moguća je samo u slučaju ako Vas o tome unaprijed izvjestimo, a Vi unaprijed dajete pristanak na dostavu podataka, a moguća je i u slučaju kada pravni propis to predviđa.

 

6.4. U obavljanju djelatnosti obrade podataka osobne podatke ne prijenosimo u treće zemlje i ne dostavljamo međunarodnim organizacijama

Vaši podaci, izuzev gore navedenih službi, ne prijenose se trećim osobama. Dostava podataka trećim osobama moguća je samo u slučaju ako Vas o tome unaprijed izvjestimo, a Vi unaprijed dajete pristanak na dostavu podataka, a moguća je i u slučaju kada pravni propis to predviđa. Prilikom ove djelatnosti za obradu podataka osobne podatke ne prijenosimo u treće zemlje i ne dostavljamo međunarodnim organizacijama.

 

7. LINKOVI ZA VEZU S MEDIJSKIM USLUGAMA I DRUŠTENIM ZAJEDNICAMA, DODACI PREGLEDNIKA

 

Web stranica Voditelja obrade www.edigital.hu sadrži jednostavne linkove za vezu na Facebook, YouTube i na g+. Prijenos podataka na navedene medije se dešava samo u slučaju ako Vi kliknete na određenu ikonu (npr. na „f“ ikona u slučaju Facebooka). Kada Vi kliknete na određenu ikonu, otvara se prozor medijske stranice. Na tim stranicama, sukladno pravilima određene medijske organizacije, Vi možete postaviti informacije na njihovu web stranicu o našim proizvodima.

 

8. MJERE ZA SIGURNOST PODATAKA

 

Prilikom kupnje na web stranici www.edigital.hr pružate osobne podatke koje obrađujemo na osnovu zakona br. CXII. iz 2011. godine o pravu na informacijsko samoodređenje i o slobodi informiranja (u daljnjem tekstu: „Infotv.“), Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „GDPR“), zakona br. CVIII. iz 2001. godine o uslugama elektroničke trgovine i o pojedinim pitanjima vezanih za usluge informacijskog društva (u daljnjem tekstu: „Eker. tv.“), zakona br. XLVIII. iz 2008. godine o temeljnim uvjetima i pojedinim ograničenjima poslovnih reklamnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: „GRT.“), zakona C. iz 2000. godine o računovodstvu (u daljnjem tekstu:„Számv. tv.“), zakona br. CXXVII iz 2007. godine o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: ÁFA tv.“), kao i zakona br. V. Zakonika o građanskom pravu iz 2013. godine (u daljnjem tekstu: „Ptk.“), zakona CLV. iz 1997. godine o zaštiti potrošača („Fgy. tv.“) i zakona CLIX. iz 2012. godine o poštanskim uslugama (u daljnjem tekstu: „Postatv.“). Sukladno gore navedenim pravnim odredbama informiramo Vas o detaljima obrade vaših osobnih podataka, kao i o vašim pravima povodom obrade podataka.

 

9. IZVJEŠĆIVANJE PREDMETNIH OSOBA O POVREDI OSOBNIH PODATAKA

 

Povreda osobnih podataka: znači takvu povredu sigurnosti, koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog poništenja, gubitka, promene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima i neovlaštenog otkrivanja ili pristupa prenesenim, pohranjenim ili na drugi način obrađivanim osobnim podacima;

U slučaju povrede osobnih podataka koje može vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Voditelj obrade, bez nepotrebnog odgađanja, jasno i razumljivo obavješćuje predmetnu osobu o povredi osobnih podataka.

Obavješćivanje predmetne osobe nije obvezno ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

a) Voditelj obrade poduzeo je odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, posebno one koje osobne podatke čine nerazumljivima - kao naprimjer šifrirani podaci - bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;

(b) Voditelj obrade poduzeo je naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode predmetne osobe;

c) ako bi informiranje o tome zahtijevao nerazmjeran napor. U takvom slučaju mora postojati javno obavješćivanje ili slična mjera kojom se predmetne osobe obavješćuju na način koji je jednako djelotvoran za sve predmetne osobe..

 

10. PRAVA I MOGUĆI PRAVNI LIJEKOVI PREDMETNIH OSOBA

 

Postupak u slučaju prigovora povodom zahtjeva na osnovu gornjih prava

Prilikom kupnje na web stranici www.edigital.hr pružate osobne podatke koje obrađujemo na osnovu zakona br. CXII. iz 2011. godine o pravu na informacijsko samoodređenje i o slobodi informiranja (u daljnjem tekstu: „Infotv.“), Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „GDPR“), zakona br. CVIII. iz 2001. godine o uslugama elektroničke trgovine i o pojedinim pitanjima vezanih za usluge informacijskog društva (u daljnjem tekstu: „Eker. tv.“), zakona br. XLVIII. iz 2008. godine o temeljnim uvjetima i pojedinim ograničenjima poslovnih reklamnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: „GRT.“), zakona C. iz 2000. godine o računovodstvu (u daljnjem tekstu:„Számv. tv.“), zakona br. CXXVII iz 2007. godine o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: ÁFA tv.“), kao i zakona br. V. Zakonika o građanskom pravu iz 2013. godine (u daljnjem tekstu: „Ptk.“), zakona CLV. iz 1997. godine o zaštiti potrošača („Fgy. tv.“) i zakona CLIX. iz 2012. godine o poštanskim uslugama (u daljnjem tekstu: „Postatv.“). Sukladno gore navedenim pravnim odredbama informiramo Vas o detaljima obrade vaših osobnih podataka, kao i o vašim pravima povodom obrade podataka.

 

11. IZVRŠAVANJE OBRADA

 

Voditelj obrade u svrhu obavljanja svoje djelatnosti koristi usluge Izvršitelja obrade po uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom. Izvršitelj podataka ne donosi samostalne odluke, ovlašten je djelovati isključivo prema ugovoru sa Voditeljem obrade i po njegovim uputama. Djelatnost Izvršitelja podataka nadzire Voditelj obrade. Izvršitelj obrade može angažirati drugog izvršitelja obrade samo uz prethodni pisani pristanak Voditelja obrade.

IZVRŠITELJ OBRADE

Kojim osobnim podacima ima pristup? Na koji način ima pravo koristiti osobni podatak (koju djelatnost obavlja za Voditelja obrade)?

Za koliko vrijemena može pohraniti podatke?

Emarsys eMarketing System AG (Hans Fischer Str. 10., D-80339 München).

Izvedba i operativna obrada marketinške platforme, čija obrada pomaže u personaliziranom dostavljanju prijedloga klijentima. Povodom ovog zadatka pristup je omogućen slijedećim podacima: ime, e-mail adresa, adresa, broj telefona, datum rođenja, zatim privola za direktni marketing, podaci povodom prijave i otkaza prijave, IP adrese, zatim analitički podaci povodom slanja poruka, dostave i otvaranja poruka (npr. datum i vrijeme, IP adresa, razlog za nemogućnost dostave).

Ugovor o pružanju usluga na neodređeno vijeme - do prestanka ugovora.

VISION-SOFTWARE Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (VISION-SOFTWARE Informatičko d.o.o.) (Cg.01-09-673257, sjedište:1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.) Informatičko d.o.o.

Osiguranje ERP poslovnog informacijskog sustava.

 

Ima pravo pristupa svim osobnim podacima koje na osnovu ove informacije obrađuje Voditelj obrade. Ima zadatak upravljanja podacima klijenata Voditelja obrade unutar poslovnog informacijskog sustava (ERP).

Ugovor o pružanju usluga na neodređeno vijeme - do prestanka ugovora.

Hunelix kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Hunelix d.o.o.) (Cg.: 01-09-953404, sjedište: 1135 Budapest, Frangepán u. 61. IV.13.) d.o.o.

Usluge podrške, telemarketing za ciljane kampanje.

Ugovor na odrijeđeno vrijeme, do datuma završetka kampanje.

Virgo Systems Informatikai Kft. (Virgy Systems Informatičko d.o.o.) (sjedište: 1074 Budapest, Dohány utca 12.)

Vođenje web stranice, općenita IT stručna djelatnost

 

Ugovor o pružanju usluga na neodređeno vrijeme - do prestanka ugovora.

STYLERS Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (STYLERS d.o.o.) (1133 Budapest, Gogol u. 26.)

Vođenje web stranice, općenita IT stručna djelatnost

 

Ugovor o pružanju usluga na neodređeno vrijeme - do prestanka ugovora.

BI Consulting Tanácsadó Kft. (Savjetodavni Consulting d.o.o) (1031 Budapest, Sulyok u. 7.)

razvoj baze podataka, opsežne analize

Ugovor o pružanju usluga na neodređeno vrijeme - do prestanka ugovora.

salesforce.com EMEA Limited Company (sjedište: EC2N 4YA London, 110 Bishopsgate)

izvedba sustava baze podataka klijenata

ugovor o pružanju usluga, do prestanka ugovora

PENSUM-MENTOR Kft. (sjedište: 1138 Budapest, Meder utca 8. A. ép. 7. em. 3., Cg.: 01-09-724754) d.o.o.

računovodstvena, knjigovodstveno revizorska,poreska, knjigovodstvena djelatnost

do prestanka ugovora, uz obvezu čuvanja dokumentacije sukladno zakonskim propisima

 

Izvršitelj podataka ne donosi samostalne odluke, ovlašten je djelovati isključivo prema ugovoru sa Voditeljem obrade i po njegovim uputama. Djelatnost Izvršitelja podataka nadzire Voditelj obrade. Izvršitelj obrade može angažirati drugog izvršitelja obrade samo uz prethodni pisani pristanak Voditelja obrade.

 

12. OSOBNI PODACI DJECE I TREĆIH OSOBA

 

Osobe ispod 16 godina ne smiju dati o sebi osobne podatke, izuzev ako za to dobiju odobrenje od osobe pod čijim su roditeljskin nadzorom. Osoba, koja svoje podatke daje na raspolaganje Voditelju obrade izjavljuje i jamči da će gornje odredbe poštovati, da je poslovno spodobna i da ne podlže ograničenjima povodom davanja podataka.

Ukoliko predmetna osoba povodom bilo kojeg podatka podleže ograničenju i u pravnom smislu nije ovlaštena za samostalno odlučivanje, obvezna je pribaviti pristanak treće osobe (npr. pravni zastupnik, staratelj, druga osoba - naprimjer potrošač u čije ime postupa) ili osigurati drugu pravnu osnovu u svrhu davanja podataka. S tim u vezi predmetna osoba je obvezna procijeniti da li je povodom davanja podataka u konkretnom slučaju potrebno zatražiti suglasnost treće osobe. Po tom pitanju Voditelj podataka nije obvezan da sa predmetnom osobom bude u direktnom kontaktu, za davanje podataka je odgovorna predmetna osoba i Voditelj obrade po tom pitanju nema nikakvu odgovornost. Bez obzira na to, Voditelj obrade u svako doba može kontrolirati da li postoji pravna osnova, utvrđena za obradu osobnih podataka. Ako predmetna osoba postupa u ime treće osobe - naprimjer potrošač - Voditelj obrade ima pravo zatražiti ovlaštenje i/ili pristanak predmetne osobe za obradu podataka povodom konkretnog predmeta.

Upravitelj podataka će nastojati da učini sve što je u njegovoj moći da izbriše sve osobne podatke koje su mu nezakonito stavljeni na raspolaganje. Ako Voditelj podataka sazna da su podaci nezakonito stavljeni na raspolaganje, pobrinut će se da ti osobni podaci ne budu proslijeđeni drugoj osobi i da Voditelj obrade sa svoje strane ne koristi ove podatke. Ako imate saznanje da je djete o sebi ili treća osoba o predmetnoj osobi neovlašteno stavio podatke na raspolaganje Voditelju obrade, molimo da nas odmah obavijestite na kontaktnim adresama iz točke 13.

 

13. KONTAKTNI PODACI

 

Prilikom kupnje na web stranici www.edigital.hr pružate osobne podatke koje obrađujemo na osnovu zakona br. CXII. iz 2011. godine o pravu na informacijsko samoodređenje i o slobodi informiranja (u daljnjem tekstu: „Infotv.“), Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „GDPR“), zakona br. CVIII. iz 2001. godine o uslugama elektroničke trgovine i o pojedinim pitanjima vezanih za usluge informacijskog društva (u daljnjem tekstu: „Eker. tv.“), zakona br. XLVIII. iz 2008. godine o temeljnim uvjetima i pojedinim ograničenjima poslovnih reklamnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: „GRT.“), zakona C. iz 2000. godine o računovodstvu (u daljnjem tekstu:„Számv. tv.“), zakona br. CXXVII iz 2007. godine o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: ÁFA tv.“), kao i zakona br. V. Zakonika o građanskom pravu iz 2013. godine (u daljnjem tekstu: „Ptk.“), zakona CLV. iz 1997. godine o zaštiti potrošača („Fgy. tv.“) i zakona CLIX. iz 2012. godine o poštanskim uslugama (u daljnjem tekstu: „Postatv.“). Sukladno gore navedenim pravnim odredbama informiramo Vas o detaljima obrade vaših osobnih podataka, kao i o vašim pravima povodom obrade podataka.

 

14. MOGUĆNOSTI ZA PRAVNI LIJEK

Povodom bilo kakvog pitanja ili primjedbe u vezi obrade podataka možete se obratiti Voditelju podataka na kontaktnim adresama iz ovoga Pravilnika.

Nadalje, pravni lijek ili prigovor mogu se podnijeti Nacionalnom tijelu za obradu podataka i slobodu informiranja.

Ime: Nacionalno tijelo za obradu podataka i slobodu informiranja.

Sjedište: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Poštanska adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Web stranica: www.naih.hu

E-mail: [email protected]

U slučaju povrede svojih prava predmetna osoba može se protiv Voditelja obrade obratiti sudu. Po ovom pitanju sud će postupiti po hitnom postupku. U pitanju da li je u obradi podataka postupano na legitimni način, obvezan je dokazati Voditelj obrade. Rešavanje po sporovima u nadležnosti je suda. Spor - po izboru predmetne osobe - može se pokrenuti i pred sudom mjesta prebivališta ili boravka dotične osobe.

Voditelj obrade će nadoknaditi svu štetu uzrokovanu nezakonitim rukovanjem podacima predmetne osobe ili kršenjem zahtjeva za sigurnost podataka. U slučaju kršenja osobnih prava, predmetna osoba može zahtijevati odštetu (Zakon o građanskom pravu (Ptk. 2:52. §). Voditelj obrade podataka oslobođen je odgovornosti ako je šteta uzrokovana neizbježnim uzrokom izvan opsega obrade podataka. Voditelj podataka neće nadoknaditi štetu i i od njega se ne može zahtijevati odšteta ako se nastala šteta može pripisati namjernom ili grubom nemarnom ponašanju predmetne osobe.