sikertelen-fizetes-hr

 

Nedostatak jake autentifikacije kupaca

Od 1. siječnja 2021. g. stupile su na snagu smjernice Europske unije PSD2, koje propisuju da se elektronske uplate mogu sprovesti samo nakon temeljite autentifikacije kupca. To znači da u cilju zaštite korisnika davatelj financijskih usluga koji izvršava transakciju ( npr. Banka) mora jasno identificirati osobu koja pokreće plaćanje koristeći barem dvije od 3 dostupne metode. Možete aktivirati snažnu autentifikaciju klijenta prema zahtjevu banke koja vam je izdala karticu. Za više informacija obratite se svojoj banci.

Uneseni netočni podatci

Provjerite jesu li podaci točni. Moguće je da su uneseni netočni podaci, kontrolni kod primljen u SMS-u ili podatci kartice ili su podaci istekli, pa se plaćanje ne može izvršiti.

Banka je odbila plaćanje

Najčešči razlog za neuspjelo plaćanje je, da banka odbije transakciju zbog raznih razloga. Provjerite da li ste unijeli točne podatke,te da ste slučaju jake provjere identiteta autentificirali i odobrili uplatu. Moguće je da nemate odgovarajući balans ili da postoji ograničenje na kartici. Za dalje informacije obratite se svojoj banci.

Nedostatak interneta ili prelaz vremenskog ograničenja

Moguće je da je trenutno prekinuta internet veza ili da ste prekoračili vremensko ograničenje koje je postavila Vaša banka. Provjerite konekcije i započnite proces ponovno.

Problem sa preglednikom

Pojedini sigurnosni softveri (antivirus ili firewal), zabrana otvaranja novog prozora može uticati na kartično plaćanje. Razmotrite postavke na Vašem uređaju i dozvolite pop-up

Drugo:

Ako još uvijek budete imali problema sa plaćanjem, kontaktirajte Vašu banku i provjerite kako greška ne bi prouzrokovala problem sa računom. Pokušajte ponovo kupovinu za nekoliko sati ili odaberite drugi način plaćanja.