MJERE KURIRSKE SLUŽBE:

Ne ignorišemo aktualne promjene u našen okruženju. Radi kupaca, naših partnera i naših zaposlanika, kontinuirano provodimo mjere od pojave korona virusa. Kako bi spriječili širenje zaraze, naši kurirski partneri su poduzeli različite preventivne mjere. Naši parrneri koji obezbjeđuju kuririrske uslge i Extreme Digital imaju za cilj neprekidno isporučivati robu uz poseban fokus na zaštitu zdravlja naših kupaca, zaposlenika i kurira. U tom pogledu nakon uvođenja preventivnih mjera, dostava pošiljki će biti izmjenjena na sljedeći način: .

 

Isporuka paketa

  • Proizvodi koji se isporučuju predaju se na ulaznim vratima objekta, dostavljači ne ulaze u posjed.
  • Nemamo načina da raspakiramo proizvod i pakiranje ne otpremamo
  • U slučaju vanjskog oštećenja proizvod nemojte preuzeti ili kreirajte zapisnik o oštećenju u prisutnosti kurira. Ukoliko primjetite da je proizvod oštečen nakon otvaranja :Prijava oštečenja proizvoda

 

7 korisnika 6 je bio korisno

Povezane pitanje i odgovore