Koji je telefonski broj korisničke podrške?

Broj telefona je: 01 7757134

Radno vrijeme korisničke podrške radnim danom od 9 do 16 sati, od ponedjeljka do petka. Ukoliko nas ne možete dobiti na telefon, pišite nam na e-amil [email protected] 

646 korisnika 191 je bio korisno